UWV Scholingspartner

Total Hair Academy is scholings­part­ner van het UWV. Het UWV is verantwoordelijk voor hulp aan werkzoekenden bij het vinden van werk. In het kader van de re-integratie­bevorderende taak van het UWV (werken aan per­spec­tief) heeft het UWV met ons een overeen­komst gesloten voor de uitvoering van scholin­gen en/of functie­gerichte vaardigheids­trainingen. Ben je klant bij het UWV, dan kom je mogelijk in aanmer­king voor een re-integratie budget voor scho­ling bij Total Hair Academy. We adviseren je om hiervoor contact op te nemen met je contactpersoon/coach. Je kunt daarbij aangeven dat wij onder de naam ‘TOTAL HAIR ACADEMY B.V.‘ als opleider geregistreerd staat in het systeem van het UWV. Of informeer naar de mogelijkheden en neem contact op met ons 020-4822510.

UWV Scholingspartner

Advies over scholing en omscholing bij het UWV

Scholing of omscholing kan jou misschien helpen een baan te vinden die je leuk vindt en die past bij jouw mogelijkheden. Wil je aan een opleiding beginnen tijdens je uitkering? Overleg het dan vooraf met het UWV.

Stuur een bericht via uw Werkmap en geef daarin aan:

  • welke opleiding je wilt volgen;
  • locatie van de opleiding;
  • hoelang de opleiding duurt;
  • hoeveel tijd de opleiding elke week kost.

De adviseur werk laat je zo snel mogelijk weten of je de opleiding kunt volgen.

Welke cursus kun jij bij ons volgen van het UWV?

Complete opleiding Allround Hairextension Expert

cursus-opleiding-school-hairextensions-socap-originalVoor deze Opleiding van 3 maanden tot hairextension expert ga je 13 weken elke week een dag naar school en volg je al onze cursus onderdelen . Deze opleiding is bedoeld voor mensen die serieus verder willen in het vak hairextensions. Na afronden van deze opleiding ben je er helemaal klaar voor om een eigen hairextension salon te openen. In het kader van scholing en re-integratie komt de Allround Hairextension Expert opleiding in aanmerking voor vergoeding van het UWV.

Betaalt het UWV mijn opleiding?

Is de scholing nodig om ander werk te vinden? Dan betaalt het UWV jouw opleiding en materialen. Je moet er natuurlijk alles aan doen om de opleiding af te maken. Je kunt bij het UWV een tijdelijke vrijstelling aanvragen voor jouw sollicitatieplicht. Meer UWV-infor­ma­tie over scholing leest u op de web­pa­gina’s voor WIA- en WW-uitkerings­gerech­tigden.

Wat verwacht het UWV van ons?

Zodra wij de opdracht van het UWV voor jouw scholing ontvangen, zijn wij verplicht om regelmatig te rapporteren over zaken als aanvang, voortgang, afwezigheid, voortijdig stoppen en het wel of niet goed afronden van de opleiding. Het doel hiervan is er vooral op gericht om jou weer aan het werk te krijgen.

Informeer nu naar de mogelijkheden en neem contact met ons op 020-4822510!